leveringen en afspraken zijn volgens RIVM richtlijnen

Meer weten? 0800 - 400 1010 Contact

Disclaimer

De inhoud van de Aldenhuijsen Bedden website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Aldenhuijsen Bedden voorafgaand toestemming geeft.

Alhoewel Aldenhuijsen Bedden getracht heeft om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, is Aldenhuijsen Bedden niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op de Aldenhuijsen Bedden website voorkomen. Aldenhuijsen Bedden accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

18 minuten geleden is de laatste afspraak met een adviseur ingepland.