deco Group 7 Rectangle Copy 22 Group 5 Rectangle Copy 22 chevrondeco minusnotification-closeRectangle Copy 16 Rectangle Copy 18 plus Rectangle Copy 5 rhombus search-glass stars-5 stroke-down stroke-up stroke-width symbol underline-bold underline wave deco account-convert-outlineaccount-convertaccount-multiple-check-outlineaccount-multiple-checkaccount-syncaccountGroup 10 arrow-decision-autoarrow-decision-outlinearrow-decisionauto-downloadauto-fixauto-uploadbed-double-outlinebed-doublebed-emptybed-king-outlinebed-kingbed-outlinebed-queen-outlinebed-queenbed-single-outlinebed-singlebedbook-check-outlinebook-checkcalendar-month-outlinecalendar-monthcalendarcards-club-outlinecards-clubcards-diamond-outlinecards-diamondcards-heart-outlinecards-heartcards-outlinecheck-allcheck-boldcheck-circle-outlinecheck-circlecheck-decagram-outlinecheck-decagramcheck-network-outlinecheck-networkcheck-outlinecheck-underline-circle-outlinecheck-underline-circlecheck-underlinecheckGroup 7 Rectangle Copy 22 Group 3 Rectangle Copy 21 chevronclock-alert-outlineclock-alertclock-check-outlineclock-checkclock-digitalclock-edit-outlineclock-editclock-endclock-fastclock-inclock-minus-outlineclock-minusclock-outclock-outlineclock-plus-outlineclock-plusclock-remove-outlineclock-removeclock-startclock-time-eight-outlineclock-time-eightclock-time-eleven-outlineclock-time-elevenclock-time-five-outlineclock-time-fiveclock-time-four-outlineclock-time-fourclock-time-nine-outlineclock-time-nineclock-time-one-outlineclock-time-oneclock-time-seven-outlineclock-time-sevenclock-time-six-outlineclock-time-sixclock-time-ten-outlineclock-time-tenclock-time-three-outlineclock-time-threeclock-time-twelve-outlineclock-time-twelveclock-time-two-outlineclock-time-twoclockcloud-search-outlinecloud-searchcloud-sync-outlinecloud-synccloud-tagscloud-upload-outlinecloud-uploadcloudcog-transfer-outlinecog-transfercogcurrency-bdtcurrency-brlcurrency-btccurrency-cnycurrency-ethcurrency-eur-offcurrency-eurcurrency-fracurrency-gbpcurrency-ilscurrency-inrcurrency-jpycurrency-krwcurrency-kztcurrency-mntcurrency-ngncurrency-phpcurrency-rialcurrency-rubcurrency-rupeecurrency-signcurrency-trycurrency-twdcurrency-usd-offcurrency-usd843786_whatsapp_icon(2) Group 9 Shape deco eastemail-check-outlineemail-checkemail-editemail-fast-outlineemail-fastfacebookfilter-check-outlinefilter-checkfilter-cog-outlinefilter-cogfilter-menu-outlinefilter-menufilter-minus-outlinefilter-minusfilter-multiple-outlinefilter-multiplefilter-off-outlinefilter-offfilter-outlinefilter-plus-outlinefilter-plusfilter-remove-outlinefilter-removefilter-settings-outlinefilter-settingsfilter-slider filter-variant-minusfilter-variant-plusfilter-variant-removefilter-variantfiltergraingraph-outlinehandshake-outlinehandshakehomelinkedinmagic-staffmagnify-closemagnify-expandmagnify-minus-cursormagnify-minus-outlinemagnify-minusmagnify-plus-cursormagnify-plus-outlinemagnify-plusmagnify-remove-cursormagnify-remove-outlinemagnify-scanmagnifyminusnotification-closeRectangle Copy 16 Rectangle Copy 18 play-outlineplay-pauseplayplus-box-multiple-outlineplus-box-multipleplus-box-outlineplus-boxplus-circle-multiple-outlineplus-circle-multipleplus-circle-outlineplus-circleplus-lock-openplus-lockplus-minus-boxplus-minus-variantplus-minusplus-network-outlineplus-networkplus-outlineplus-thickplusGroup 6 Rectangle Copy 5 rhombus search-glass snowflake-checkGroup 8 Copy 3 star star star star star stroke-down stroke-up stroke-width swap_horiz-arrows swap_horiz swap_horiz swap-horizontal-boldswap-horizontal-circle-outlineswap-horizontal-circleswap-horizontal-variantswap-horizontalswap-vertical-boldswap-vertical-circle-outlineswap-vertical-circleswap-vertical-variantswap-verticalswitchsymbol kopiesymbol synctruck-check-outlinetruck-checkunderline-bold underline wave whatsapp
Menu
Hulp nodig met kiezen? Vul de keuzehulp in en zie direct welke Aldenhuijsen het beste bij u past east

Algemene voorwaarden Aldenhuijsen B.V.

1 oktober 2020

Dit zijn de algemene voorwaarden van Aldenhuijsen B.V., gevestigd aan de Frontstraat 14 te (5405 AK) Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73424994.

Aldenhuijsen is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dat betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de CBW-voorwaarden en dat Aldenhuijsen zich aan de CBW-voorwaarden houdt. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de CBW-voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aanbod of Offerte: een aanbod van Aldenhuijsen tot het sluiten van een overeenkomst;
b. Aldenhuijsen, wij of ons: Aldenhuijsen B.V.;
c. Koper, u of uw: degene die met Aldenhuijsen een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
d. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
e. Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan.
f. CBW-voorwaarden: de voorwaarden opgesteld door de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW).

 

Artikel 2. Contactgegevens Klantenservice

Aldenhuijsen B.V.
Frontstraat 14
5405 AK Uden

Telefoon: 0800 400 10 10
(Vanuit België: +31(0)413-72 48 20)
Voor vragen over een bestaande bestelling: klantenservice@aldenhuijsenslaapsystemen.nl
Voor algemene vragen: info@aldenhuijsenslaapsystemen.nl

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 De CBW-voorwaarden alsmede onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Aldenhuijsen en Koper (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
3.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Aldenhuijsen gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

 

Artikel 4. Offerte

4.1 Elk Aanbod van Aldenhuijsen is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeldt op het Aanbod.
4.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Koper mogelijk te maken.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Aldenhuijsen niet.
4.4 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door middel van aanvaarding van het Aanbod door Koper. Koper aanvaard het Aanbod door middel van het ondertekend retourneren van de orderbon en/of Offerte aan Aldenhuijsen.
5.2 Na aanvaarding van het Aanbod, ontvangt Koper een kopie van de ondertekende orderbon. Op de orderbon staat een uniek ordernummer vermeld. Indien Koper contact met Aldenhuijsen opneemt, vermeldt Koper altijd dit nummer.
5.3 Op het Aanbod en/of de orderbevestiging staat een verwachte leverweek vermeld. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar worden zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Aldenhuijsen niet in verzuim. Aldenhuijsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
5.4 Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Aldenhuijsen Koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk biedt Aldenhuijsen Koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

 

Artikel 6. Aanbetaling

6.1 Bij – en uiterlijk binnen drie dagen na – het aangaan van de overeenkomst dient Koper een aanbetaling te doen van 25% van het totale orderbedrag. Het restantbedrag betaalt Koper bij (deel)levering van de order.
6.2 Eerst wanneer Aldenhuijsen de aanbetaling heeft ontvangen, zal worden overgegaan tot het bestellen van het product. Alsdan vangt ook de verwachte levertermijn aan.
6.3 Tot vijf werkdagen voor de leverafspraak kan Koper ervoor kiezen om het restantbedrag aan Aldenhuijsen over te maken. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk, omdat de betaling dan niet meer tijdig verwerkt kan worden. Koper kan het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL27 ABNA 08 3857 7199 onder vermelding van het ordernummer voorafgegaan door de tekst ORDER.

 

Artikel 7. Bestelling wijzigen

Koper kan de bestelling niet meer kosteloos wijzigen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Elke bestelling wordt namelijk op maat en speciaal naar wens van Koper gemaakt.

 

Artikel 8. Levering en montage

8.1 Aldenhuijsen levert en monteert in heel Nederland. Wij verlenen geen montagediensten op de Waddeneilanden. Voor leveringen elders kan Aldenhuijsen een toeslag vragen.
8.2 Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen. Aldenhuijsen is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die Koper in gedachte heeft.
8.3 Showroommodellen worden niet geleverd en gemonteerd. Nadat Koper een showroommodel heeft gekocht, moet Koper de goederen binnen 14 dagen bij de winkel ophalen. Koper moet er zelf voor zorgen dat de aankoop wordt gedemonteerd, ingepakt en in het vervoermiddel wordt geplaatst. Vanwege de veiligheid mogen onze winkelmedewerkers Koper hier niet bij helpen.

 

Artikel 9. Wijziging bezorgadres

9.1 Koper controleert de adresgegevens op de orderbevestiging op juistheid. Koper is verplicht om eventuele onjuistheden in het bezorgadres uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Aldenhuijsen.
9.2 Het wijzigen van het bezorgadres door Koper op het moment dat er reeds een bezorgdatum is gepland, kan ertoe leiden dat Aldenhuijsen een nieuwe leverdag moet afspreken. De reden hiervoor is dat we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. Indien dit het geval is, kan Aldenhuijsen gemaakte kosten doorberekenen aan Koper.

 

Artikel 10. Retourname oude bed

Indien u wenst neemt Aldenhuijsen uw oude bed retour bij levering van uw nieuwe bed. Koper moet dit bij het aangaan van de overeenkomst vermelden.

 

Artikel 11. Bezorging door een externe partner

Aldenhuijsen kan voor haar bezorging gebruik maken van externe partners. Aldenhuijsen werkt enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Aldenhuijsen past. Na ontvangst van de goederen neemt de externe partner binnen twee weken contact op met Koper voor het maken van een leverafspraak.

 

Artikel 12. Bijzonderheden met betrekking tot de bezorging

12.1 De bezorgservice levert op werkdagen vanaf 7.00 uur.
12.2 De producten worden geleverd en geplaatst daar waar Koper aangeeft, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden.
12.3 Koper zorgt ervoor dat op het tijdstip dat de bestelling wordt geleverd de doorgang vrij is van obstakels, dit om schade te voorkomen. Koper is zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Eventuele daarmee verband houdende kosten, komen voor rekening van Koper.
12.4 Koper bericht Aldenhuijsen tijdig, uiterlijk 5 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum, over de volgende zaken:
• de vrachtwagen kan de woning niet bereiken;
• het trapgat is niet ruim genoeg om de bestellingen te kunnen leveren;
• eventueel andere bijzondere omstandigheden of moeilijkheden die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.
12.5 Aldenhuijsen is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer.
12.6 Indien er voor de bezorging van de bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals bijvoorbeeld een (verhuis)lift of kraan, komt dit voor rekening en risico van Koper.
12.7 Aldenhuijsen en haar externe partners leveren de bestelling enkel met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving. Dit houdt onder andere in dat de bezorgers niet hun veiligheidsschoenen uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.
12.8 Alle producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. De bezorgers pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal wordt door de bezorgers retour genomen.
12.9 Door middel van ondertekening van de (digitale) afleverbon tekent Koper voor een correcte en volledige aflevering. Indien de bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent Koper voor ontvangst van zijn bestelling bij de pakketdienst.
12.10 De bezorgservice levert enkel producten die geheel zijn betaald of bij levering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten retour te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. Wanneer Koper een klacht heeft bij levering van de producten, dan mag Koper naar evenredigheid een aangepast bedrag betalen bij de levering. Het restantbedrag betaalt Koper op het moment dat de klacht is opgelost.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Aldenhuijsen behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat Koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

 

Artikel 14. Garantievoorwaarden

14.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden van de fabrikant.
14.2 Koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij de klantenservice van Aldenhuijsen. Hierbij moet Koper de originele factuur overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.
14.3 Indien Aldenhuijsen het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
14.4 Aldenhuijsen kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op:
• de waarde van het product;
• de ernst van het gebrek.
Koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet Koper Aldenhuijsen op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan Koper de overeenkomst niet ontbinden en heeft deze enkel recht op prijsvermindering.
14.5 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.
14.6 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.
14.7 Uitgesloten van garantie zijn:
a. alle producten die niet zijn aangekocht direct bij Aldenhuijsen;
b. defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het product;
c. verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuringen of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen;
d. defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door verkoper of in diens opdracht zijn verricht, hieronder valt tevens het demonteren en opnieuw monteren (ten behoeve van bijvoorbeeld een verhuizing);
e. een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van (top)matrassen een acceptabel verschijnsel;
f. een afwijking in de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering kleiner dan of gelijk aan de toegestane afwijking volgens de NEN-norm.

 

Artikel 15. Garantietermijnen

15.1 De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling bij Koper.
15.2 In afwijking van de CBW-voorwaarden hanteert Aldenhuijsen voor de volgende producten een de volgende garantietermijnen:
a. Voor alle boxsprings geldt een garantie van 5 jaar op veer- en framebreuk;
b. Aldenhuijsen hanteert een volledige garantietermijn van 3 maanden voor verkleuring van de boxspring.
c. Voor matrassen en topmatrassen geldt na de 2 jaren volledige garantie op basis van de CBW-voorwaarden een afbouwende garantie als volgt:
3e jaar: 40% afschrijving
4e jaar: 60% afschrijving
5e jaar: 80% afschrijving
Na het 5e jaar: 100% afschrijving

15.3 Alle slaapsystemen genieten een garantie van 2 jaar vanaf datum levering. Met uitzondering van houten onderdelen en accu.
15.4 Voor houten onderdelen en accu’s geldt een garantietermijn van 1jaar vanaf datum van levering.
15.5 Op motoren geldt de garantie van 2 jaar op basis van de CBW-voorwaarden. Uitgezonderd van de garantie zijn batterijen en led verlichting.
15.6 Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.

 

Artikel 16. Herroepingsrecht

16.1 Consument heeft de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na levering de koop op afstand of buiten verkoopruimte zonder opgave van redenen te ontbinden onder de voorwaarden in dit artikel.

16.2 U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u ons tijdig (binnen de termijn van 14 dagen na levering) laat weten dat u de koop op afstand of buiten de verkoopruimte ontbindt, door het contactformulier op onze website in te vullen, door een e-mail te sturen naar klantenservice@aldenhuijsenbedden.nl of door telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice via +31 (0)800-400 10 10.

U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand modelformulier:

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden/ herroepen.

Aan: Aldenhuijsen B.V., gevestigd aan de Frontstraat 14 te (5405 AK) Uden of klantenservice@aldenhuijsenbedden.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)_______________________________________
Naam/Namen consument(en)_________________________________________
Adres consument(en)_______________________________________________
Handtekening van Consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

____________________________________
Datum_______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

16.3 Indien het product speciaal voor u op maat gemaakt is, dan hebt u geen recht op het herroepen van uw bestelling. Dit is het geval indien u een boxspring, ledikant, (top)matras of combinatie hiervan bij Aldenhuijsen besteld. Al deze producten worden speciaal voor u op maat gemaakt en zijn niet geprefabriceerd.
16.4 Indien Consument gebruik maakt van zijn bedenktijd dient hij het product binnen 14 dagen na verzending van het formulier tot ontbinding aan Aldenhuijsen te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de Consument.
16.5 Indien Consument een klacht of een vraag heeft over een product dat door Aldenhuijsen buiten haar verkoopruimte aan Consument is verkocht, kan Consument te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van Aldenhuijsen via het contactformulier op de website, per email naar klantenservice@aldenhuijsenslaapsystemen.nl of telefonisch via +31 (0)800-400 10 10.

 

Artikel 17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht is Aldenhuijsen niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
17.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Aldenhuijsen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren in ieder geval stakingen, brand, pandemieën, maatregelen opgelegd door de overheid, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
17.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 18. Klachten

18.1 Aldenhuijsen streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan Koper zijn klacht melden aan Aldenhuijsen via de contactgegevens opgenomen in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
18.2 De kosten voor herstellen of vervangen van een artikel en het terugbezorgen van het artikel tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van Aldenhuijsen. Buiten de garantieperiode worden de kosten door Aldenhuijsen aan Koper doorberekend.
18.3 Herstel geschiedt door middel van een bezoek door een servicemonteur of een door Aldenhuijsen ingeschakelde derde, of, nadat het artikel opgehaald is door de Aldenhuijsen bezorgdienst.
18.4 Iedere aansprakelijkheid van Aldenhuijsen jegens Koper is beperkt tot maximaal het door de Koper aan Aldenhuijsen uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Aldenhuijsen is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

 

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1 Aldenhuijsen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien Koper deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Aldenhuijsen aan te geven.
19.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de overeenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.